MAKLUMAT TERKINI MENGENAI PERMOHONAN BARU PROGRAM RUMAH MESRA RAKYAT (RMR)


Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga tidak berkemampuan yang tidak mempunyai mempunyai rumah dan tinggal di rumah usang (daif) tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

Info Bantuan Rakyat Malaysia : http://t.me/BantuanPrihatinRakyatMalaysia

SYARAT KELAYAKAN

1. Warganegara Malaysia

2. Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas

3. Pendapatan bulanan seisi rumah tidak melebihi RM3,000

4. Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri / atau memiliki rumah usang / tidak sempurna

5. Tanah/tapak bersesuaian dan bebas dari gadaian/bebanan ke atasnya. Jika pemohon bukan tuan punya tanah, pemohon mestilah mendapat kebenaran pemilik tanah tersebut

6. Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,600 kps (tertakluk kepada rekabentuk)

7. Tertakluk kepada peruntukan kewanganCARA MEMOHON

Syarat dan Cara Mermohon : 


Pendaftaran secara Online dengan Melayari: https://rmr.spnbonline.com.my/

Untuk keterangan lanjut boleh dapatkan di cawangan SPNB berdekatan atau layari
SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD (SPNB) adalah sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.) yang ditubuhkan pada 21 Ogos 1997 untuk menyediakan rumah mampu milik berkualiti dan mampan kepada setiap keluarga di Malaysia sejajar dengan Dasar Perumahan Negara.

SPNB kini diletakkan di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bermula 3 Ogos 2018.

VISI SPNB

Menjadi pilihan pertama rakyat dalam pembangunan rumah mampu milik yang berkualiti.

MISI SPNB

Kami berhasrat melaksanakan pembangunan perumahan mampu milik yang mampan serta menepati kepuasan pelanggan melalui budaya kerja cemerlang serta menjadi pemaju yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap tanggungjawab sosial.

MOTO SPNB

Perumahan Untuk Semua


Info Bantuan Rakyat Malaysia : http://t.me/BantuanPrihatinRakyatMalaysia

TAG